Vad näst?

Genelles vetenskap står aldrig still, med nya revolutionerande tester, rapporter och insikter som kommer snart.

Hur din kropp reagerar på medicin.

En ny skräddarsydd pharmacogenomiks-rapport kommer snart att läggas till i Genelles DNA-test. Denna undersöker hur DNAt påverkar kroppens svar på olika tyker av medicin. Våra olika genvariationer omsätter medicin olika, detta betyder att vissa typer av medicin kan vara ineffektiva eller övereffekta vilket leder till komplikationer såsom allergi, bieffekter och giftighet.

DBS (torkat blodprov) hemmatest.

Genelle kommer snart att kunna erbjuda ett smidigt torkat blodprov där vi mäter hormoner och andra analyter såsom insulin, blodlipider, vitamin D, sköldkörtelhormoner och element som magnesium utan behov av laboratorium.

Avslöjar de anlag som leder till ett långt liv.

Vill du leva längre än till 100? Svaren kan finnas i dina gener.

Genelles forskare arbetar på en ny spännande utveckling som kan undersöka vilka genetiska anlag .som påverkar den biologiska process som styr åldrandet. Detta leder till en ny rapport med insikt i hur ditt DNA kan påverka din livslängd.

För vidare mer än ögonfärg.

Det nya Genelle-familjeplaneringstestet kan avgöra om du eller din partner bär på nerärvda genetiska mutationer som kan komma att föras vidare till ett framtida barn. 

Absolut nödvänding information för den som planerar familj.

Vår vision är en sundare värld.

Vårt mål är att ge svar på världens hälsoutmaningar genom förebyggande, inte mer medicin. Genelles fortsatta arbete drivs av vår önskan att tillhandahålla de bästa verktygen för hälsosammare människor.