Hur vi lär känna dig, inifrån och ut.

Se vetenskapen bakom kraften att kontrollera ditt generella välmående.

Vår patenterade teknologi och prediktiva genomik är ledande inom industrin.

9 år av forskning och utveckling.

Genelle erbjuder en patenterad helhetslösning för välmåendet genom att ta hjälp av DNA, livsstil och miljö. Våra experter har tagit fram revolutionerande produkter inom prediktiv genomik, näring, viktminskning, träning, kosttillskott och hudvårdsprodukter.

Genelle undersöker även 5x fler genetiska markörer när vi testar dina genetiska förmågor än våra ledande kokurrenter, detta ökar förtroendet hos förutsägelserna.

Vi kan se vad som finns gömt.

Vårt DNA ser likadant ut under hela livets gång. Genelles avancerade algoritm förutser potentiella risker hos välmåendet som kan orsaka problem om dom ignoreras.

Detta ger en insikt i möjliga problem innan dom bryter ut eller personen är medveten om dom.

Genelles vetenskap använder innovativ logik och ett expertgranskat tillvägagångsätt baserat på tre principer.

1. Polymorfa genetiska egenskaper.

Interaktionen av ett stort antal olika genetiska markörer undersöks för att bestämma den helhetliga styrkan hos ett specifikt anlag eller en biologisk process. Dessto fler relevanta markörer som undersöks hos varje anlag, dessto säkrare blir resultatet.

2. Korrigerande åtgärder baserat på anlag.

Forskning som länkar samman genotyper till anlag är brett accepterat inom den vetenskapliga kretsen. våra korrigerande handlingsfärdplaner och produkter riktar in sig på att stötta helhetseffekten hos anlaget baserat på expertgranskad forskning.

Till exempel, om någon genetiskt löper en högre risk för inflammation än normalt förser vi denna med råd och/eller produkter med ingredienser som påvisat minskar inflammation.

3. Livsstill och miljö.

Våra algoritmer tar hänsyn till livsstils- & miljöfaktorer och anpassar den korrigerande handlingsplanen eller ingredienserna utifrån det, beroende på t.ex. allergier eller ohälsosam livsstil. Varje lösning är helt skräddarsydd och vetenskapligt designad för att passa ihop med personens genetiska anlag, miljö och livsstilsval.

Inne i labbet..

Våra CLIA-certiferade testanlägningar i Europa erbjuder den högsta nivån av mikroarray-test som finns idag och är ackrediterade till den internationella standaren i ISO/IEC 17025. Ditt DNA analyseras med hjälp av toppmodern sekvensering som ger den mest precisa identifieringen. Detta utförs av vårt team med dedikerade och erfarna forskare.

Illumina
CLIA Certified

Dataintegritet & säkerhet.

All din information hålls alltid privat och konfidentiell (Detta gäller självklart även DNA-information). Ditt DNA-prov förvaras säkert och anonymt. Vårt system avidentifierar ditt prov och lämnar endast ditt streckkodsnummer. All information förvaras säkert och kompatibelt med GDPR, vilket betyder att du alltid har kontrollen över din data som aldrig kommer att delas utan din tillåtelse.

Vi forättar att förnya oss.

Till skillnad från många andra DNA-företag så är Genelles teknologi och innehåll helt vårt eget, skapat av oss för att ge dig en oöverträffbar lösning.

Vårt vetenskapliga team forsätter att hålla sig uppdaterade med vetenskaplig forskning och arbetar med att lägga till nya genetiska insikter, recept, förbättringar och löpande värde för ditt företag och dina kunder.

Det bästa av det bästa.

När det kommer till våra produkter som är exklusivt designade för dig använder vi endast det bästa av det bästa. Alla våra ingredienser är etiskt hämtade, GMP-certifierade, glutenfria och självklart aldrig testade på djur.

Vetenskapligt team.

Ett helt decennium av planerande, lett av ett team med experter inom industrin.

Dr. Marios Kambouris, PhD FACMGG

Medical & Molecular Genetics,
Scientific Director

Dr. Alvita Vilkeviciute, PhD

Medical Biology & Genetics,
Scientific Officer

Greta Gedvilaite, MSc

Medical Biology & Genetics,
Scientific Officer

Dr. Georgios Ziogas, PhD

Sports Scientist for
Elite Athletes & Team

Dr. Anastasia Kanellou, PhD

Professor of Nutrition & Weight Loss, Nutrigenetics Consultant

Dr. Yiannis Valilas

Facial Aesthetician,
Anti-ageing Specialist

Ginny Bank, MSc

Personalised
Supplements Formulator

James Alexander Ellis

Champion Bodybuilder, Celebrity Personal Trainer, Fitness Ambassador

Antigoni Avgerou, MSc

Organisational Psychologist, Personal Development Consultant

Skillnaden med Genelle

GenelleDe flesta konkurrenter
Upp till 24 genetiska markörer undersöks per anlag, ger mer exakta resultat.
3-4 genetiska markörer i genomsnitt per anlag, minskar förtroendet hos resultatet.
Interaktiva rapporter med fortsatta uppdateringar, levereras genom en online-plattform.
Generiska rapporter i statisk PDF-form med inga uppdateringar.
Genetisk data delas aldrig med en tredje part.
Säljer kundens data till tredje part.
Tillgängligt världen över i flera olika språk, nya språk läggs till allt eftersom.
Endast tillgängligt i ett fåtal länder och oftast bara på engelska.
Rapporterna använder Genelles patenterade algoritmer för att undersöka DNA-data för mer exakta DNA-rekommendationer.
Vitmärkta rapporter producerade i samma lab för många 'märken'.
Rapporterna innehåller korrigerande handlingsplaner skapade av experter, med rekommendationer för att leva i linje med ditt DNA, enligt dina genetiska styrkor och svagheter.
Endast rapporten, utan handlingsplaner med guidning.
Genelle har skapat unika måltidsplaner, träningsplaner, kosttillskott och hudvårdsprodukter.
Oftast tredje parts planer och produkter under deras eget 'märke'.
Skräddarsydda planer och produkter för måltider, träning, kosttillskott och hudvård utifrån individens DNA-resultat.
Begränsade eller icke-skräddarsydda produkter/tjänster.
Fortsatt forskning och förbättring av de Genetiska Färdplanerna av Genelles eget vetenskapsteam.
Inget vetenskapsteam. Förlitar sig endast till tredje parter.
Konstant utveckling av produkter och tjänster, med många uppdateringar för kunder med existerande planer.
Oftast ett fast utbud med inga nya släpp.

Vanliga frågor.

Varför ska jag välja Genelles DNA-test?

Genelles DNA-test täcker hela det mänskliga genomet (det vill säga alla delar av ditt DNA). Det gör att vi kan uppdatera vår branschledande riskbedömning kontinuerligt i enlighet med de senaste vetenskapliga rönen, så att du kan dra nytta av fördelarna hela livet utan att behöva testa dig på nytt eller riskera att din handlingsplan blir inaktuell.

Är mina uppgifter skyddade?

Ja. Vi uppfyller GDPR (den europeiska dataskyddsförordningen). Det är den strängaste standarden som finns för dataskydd och -säkerhet. Det betyder att du har full kontroll över dina uppgifter och ditt samtycke. Du kan när som helst begära att vi raderar dina uppgifter, och vi delar eller säljer dem aldrig vidare till tredje part. All data är krypterad och lagras på säkra servrar.

Kan jag göra DNA-testet om jag är sjuk eller tar mediciner?

Ja, för det mesta. Du kan lämna ditt prov trots diverse hälsotillstånd såsom vid förkylning eller influensa eller när du tar vanliga mediciner till exempel mot sura uppstötningar eller halsbränna. Men om du undergår en behandling som reducerar mängden vita blodkroppar, till exempel cellgiftsbehandling, är det bäst att vänta minst två veckor efter din senaste behandling eller tills mängden vita blodkroppar återgått till det normala.

Kan jag göra DNA-testet om jag är gravid eller har mens?

Ja. Det påverkar inte dina DNA-resultat.

Måste jag visa upp resultatet för mitt försäkringsbolag?

Nej, du bestämmer själv om du vill dela med dig av ditt DNA-resultat eller inte.